17 maart 2020

Update corona – werkwijze schoolexamens en afstandsleren

CSG Groningen wil met het oog op deelname aan het centraal examen graag dat leerlingen hun schoolexamen kunnen afronden. De zorgen over corona staan op gespannen voet met het laten doorgaan van schoolexamens op school conform de aangegeven planning. De vestigingen van de CSG kiezen er daarom voor geen examenactiviteiten in het gebouw te laten plaatsvinden.

Werkwijze schoolexamens
De komende dagen wordt gekeken naar de planning van het PTA en alternatieve vormen van toetsing. Uitgangspunt daarbij is dat toetsen en examens niet in het schoolgebouw plaatsvinden. Het aangepaste Programma van Toetsing en Afsluiting wordt met instemming van de medezeggenschap vastgesteld en gemeld bij de inspectie.

U wordt uiterlijk 26 maart op de hoogte gesteld van de planning en invulling van het aangepaste PTA voor uw kind, inclusief herkansingsmogelijkheden.

Dit betekent dat er met ingang van volgende week weer gewerkt kan worden aan afronding van het schoolexamen. Dan gaat het alleen om toetsen die niet op school hoeven te worden afgelegd. Scholen zijn gesloten tot en met 6 april, vanaf 7 april kunnen er weer toetsen op school worden afgenomen. We gaan er van uit dat we op deze wijze leerlingen veilig en goed hun schoolexamen kunnen laten afronden.

Leerlingen die Duits en/of Frans volgen, hebben hun mondeling individueel met hun docent online. Het rooster hiervoor is vandaag (19 maart) naar deze leerlingen verstuurd.

Leerlingen die voor het vak BHA (Beeldende Vorming en Handvaardigheid) hun mondeling nog niet hebben gedaan, doen dat ook online met de docent. Het rooster daarvoor volgt nog.

Afstandsleren
De eerste ervaringen met het leren op afstand, via SOM, Microsoft Teams en andere platforms zijn positief. We merken dat er wel af en toe overbelasting plaatsvindt van de verschillende platforms. Leerlingen hoeven daardoor niet in paniek te raken, maar kunnen proberen op een later moment opnieuw in te loggen. We hopen dat ouders zoveel mogelijk leerlingen stimuleren om langs deze weg toch onderwijs te volgen. Om een vinger aan de pols te houden nemen de mentoren van klas 1 t/m 3 twee per week contact met de leerlingen en/of ouders.

Bij het afstandsleren geven we zoveel mogelijk prioriteit aan eindexamenleerlingen.

Lees hier meer over de situatie rond corona.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.