27 juni 2018

UITSLAG tweede tijdvak – herkansingen

De mentoren bellen de geslaagde en gezakte kandidaten tussen 9.30 en 10.00. Kandidaten die herkansten voor cijferverhoging worden eveneens door de mentoren gebeld tussen 9.30 en 10.00.