Verzekeringen

Schoolongevallenverzekering

Voor leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers, bestuursleden en gastdocenten is een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens de schooluren, stagewerkzaamheden en tijdens evenementen die door de school worden georganiseerd. Bovendien is de verzekering van kracht één uur voor en na schooltijd, of zoveel langer als de directe reistijd van school naar huis bedraagt. Het gaat hier om een ongevallenverzekering; om lichamelijk letsel dat niet door opzet ontstaat. Schade aan brillen, fietsen en andere materialen wordt niet vergoed door deze verzekering.

Doorlopende schoolreisverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor alle uitstapjes en reizen die door de school georganiseerd worden. Voor het deelnemen aan ‘gevaarlijke sporten’ sluit de school een aanvullende verzekering af.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Schade kan alleen op school worden verhaald als de school of de medewerkers daarvoor wettelijk aansprakelijk zijn. Daarom is voor hen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Er moet met betrekking tot de schade terecht een verwijt kunnen worden gemaakt. Als dat niet mogelijk is, dan moet degene die de schade lijdt, deze schade zelf dragen. Deze verzekering dekt dus niet de wettelijke aansprakelijkheid van de leerlingen persoonlijk. Ouders kunnen deze aansprakelijkheid dekken via de particuliere WA-verzekering.

Verlies of beschadiging eigendom leerlingen

De school kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van leerlingen.

Vernielingen

Als een leerling spullen van een ander opzettelijk vernield heeft, moet hij de schade uiteraard vergoeden. Zolang deze kosten niet zijn betaald, kan de leerling de toegang tot de school worden ontzegd.

Meer informatie

Voor meer informatie over verzekeringszaken kunt u contact opnemen met de financiële administratie op 050 574 27 66 of schade@csg.nl.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.