Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen krijgen van het ministerie geld voor schoolboeken en lesmateriaal, maar niet voor extra activiteiten zoals excursies en projecten. Daarom vraagt de CSG een vrijwillige ouderbijdrage. Wij proberen deze zo laag mogelijk te houden. Het mag geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te kunnen volgen.

Algemeen en schoolspecifiek deel

Deze bijdrage bestaat uit een algemeen en een schoolspecifiek deel. De hoogte wordt vastgesteld in samenspraak met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en deelraad van de vestiging. Als ouders ervoor kiezen niet te betalen, wordt de leerling uitgesloten van deelname. Voor die leerlingen wordt een alternatief programma georganiseerd op school.

Betalen

Deze vrijwillige bijdrage wordt via het bestuursbureau van de CSG geïnd. Ouders krijgen een e-mail met een link naar een webpagina van ‘WIS Collect’. Dit is een pagina met een overzicht van de onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kind. Hierna kunnen verschillende manieren om te betalen gekozen worden. Vragen over de betaling kunt u stellen via debiteuren@csg.nl.

Gedragscode schoolkosten

Lees meer in onze gedragscode schoolkosten CSG.

Tegemoetkoming schoolkosten

Ouders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten bij de:

gemeente Winsum
Stichting Leergeld
Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

Schoolkosten per vestiging

De schoolkosten staan in de schoolgids

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.