Lestijden

Lestijden  

De lessen zijn ondergebracht in een lesrooster. De lessen duren meestal 50 minuten, maar bij vakken als gymnastiek, handvaardigheid en bij sommige andere vakken zijn er blokuren van 100 minuten.

1e lesuur: 08.20-09.10

2e lesuur: 09.10-10.00

3e lesuur: 10.00-10.50

pauze 10.50-11:10

4e lesuur: 11.10-12.00

5e lesuur: 12.00-12.50

pauze 12.50-13.20

6e lesuur: 13.20-14.10

7e lesuur: 14.10-15.00

8e lesuur: 15.00-15.50

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.