Lesmateriaal

Gratis lesmateriaal 

Een deel van het lesmateriaal is gratis.

 • leerboeken;
 • werkboeken;
 • project- en tabellenboeken;
 • eigen lesmateriaal van de school;
 • bijbehorende cd’s en/of dvd’s;
 • licentiekosten voor digitaal lesmateriaal.

Niet gratis lesmateriaal

Ondersteunende leermaterialen vallen niet onder het gratis lesmateriaal, zoals:

 • atlassen;
 • woordenboeken;
 • agenda’s;
 • rekenmachine, computer, laptop;
 • sportkleding;
 • gereedschap;
 • schriften, multomappen, pennen, etc.

U kunt hier een overzicht downloaden van zaken die per leerjaar aangeschaft moeten worden.

Boetes

De boeken die in bruikleen worden gegeven, dienen aan het eind van het schooljaar in goede staat te worden ingeleverd. Bij beschadiging of vermissing wordt een boete in rekening gebracht, gebaseerd op de ouderdom van het boek. Die varieert van 75% van de nieuwprijs bij één jaar tot een ondergrens van 25% bij 3 jaar en ouder.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.