Schoolresultaten

Scholen op de kaart 

Op www.scholenopdekaart.nl zijn de onderwijsresultaten van vo-scholen te vinden en te vergelijken. Bijvoorbeeld het slaagpercentage, doorstroom binnen de school, de examencijfers en de tevredenheid van ouders en leerlingen. De gegevens komen van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf. Klik hier voor CSG Winsum op Scholenopdekaart.

Oordeel onderwijsinspectie

Het CSG Winsum heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Dit oordeel heet basistoezicht. Meer informatie over de onderwijsinspectie vindt u op http://www.onderwijsinspectie.nl/of via 088 8051 (gratis).

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.