Schoolloopbaan bij ons op school

Het onderwijs op de CSG Winsum

In het schooljaar 2018/2019 is gestart met een nieuw onderwijsconcept op de CSG Winsum. Leerlingen die bij ons aangemeld worden krijgen twee jaar de tijd om te laten zien op welk niveau zij het beste presteren. In ons nieuwe concept kan een leerling de eerste twee jaren niet blijven zitten. In het tweede jaar krijgt de leerling rond april het advies te horen waarvan wij denken dat dit het beste past. De havoleerlingen stromen na het tweede jaar door naar collega-scholen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat er regelmatig leerlingen bij ons rondlopen die, gezien hun ontwikkeling, er veel baat bij hebben om pas na twee jaar het definitieve advies te krijgen over het vervolgonderwijs. Wij willen op deze wijze de toekomstige leerlingen zo meer kansen bieden om het juiste niveau te bereiken.

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan wij leerlingen plaatsen met een advies vanaf vmbo-bb tot en met vmbo-tl/havo.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via info@csgwinsum.nl.

Brugklasmentor

Wij proberen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen in de brugklas worden wegwijs gemaakt in onze school en leren elkaar goed kennen. We zorgen ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Elke klas heeft een mentor waarmee ze vier introductiedagen hebben. Alle leerlingen krijgen in het eerste leerjaar huisbezoek van de mentor of van een leraar.

2e klas

Aan het eind van het tweede leerjaar mavo kiest de leerling één (keuze)vak uit Frans of natuurkunde.

3e klas

De derde klas staat in het teken van keuzes die leerlingen moeten maken met het oog op het vervolgonderwijs. Keuzes voor welke profiel en welke vakken om examen in te doen. In het derde leerjaar wordt daarom aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Ook nemen de leerlingen deel aan de beroepencarrousel. Deze activiteiten zijn onderdeel van het keuzetraject.

Handvaardigheid als examenvak

Op onze school kunnen leerlingen het vak handvaardigheid als examenvak kiezen.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.