Ondersteuning

Dyslexie

Dyslectische leerlingen kunnen in alle leerjaren met hun vragen terecht bij de dyslexiecoach. Bij de screeningstoetsen in de brugklas zit ook de screening volgens het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Leerlingen die hierop uitval vertonen kunnen aan een uitgebreid dyslexieonderzoek deelnemen. Als leerlingen al een dyslexieverklaring hebben vanuit de basisschool, wordt in overleg met de leerling en de dyslexiecoach besproken welke hulpmiddelen ingezet kunnen/moeten worden en welke begeleiding gewenst is. De school heeft een schoollicentie voor Sprint Plus, deze methode is daardoor vrij gemakkelijk in te zetten. Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexiepas hebben recht op enkele aanpassingen. Zo krijgen deze leerlingen extra tijd bij het maken van toetsen en examens.

Vertrouwenspersoon / anti-pestcoördinator

Iedereen verdient respect en een luisterend oor, zowel leerlingen als leraren.

Het is belangrijk dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat, ook via de social media. De werkelijkheid is helaas weleens anders. De oorzaak hiervan kan heel divers zijn, denk bijv. aan problemen thuis, ongewenste intimiteiten, (digitale) pesterijen of andere zaken waarbij een leerling zich niet prettig kan voelen.

Erover praten met iemand waarbij je je vertrouwd voelt, is dan heel belangrijk. Soms durven leerlingen iemand niet te vertrouwen of is er sprake van angst, schaamte en/of onzekerheid.  In dat soort situaties en met allerlei soorten vragen kun je dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school.

Op onze school is mevr. Dokter (dok@csg.nl) onze vertrouwenspersoon en

anti-pestcoördinator. Zij biedt leerlingen een luisterend oor en denkt eventueel mee in oplossingen.

Indien er sprake is van een situatie die het belang van de leerling ernstig verstoord, zal de vertrouwenspersoon met medeweten van de leerling een collega kunnen benaderen om advies in te winnen en/of ondersteuning te vragen.

Alle leerlingen ontvangen binnenkort digitaal een folder waarin staat vermeld waarover ze bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen, wanneer en op welke momenten. Daarnaast zullen de brugklassers een presentatie krijgen over dit onderwerp.

Ondersteuningsteam

Soms gaat het (tijdelijk) niet goed met een leerling op sociaal-emotioneel- of gedragsniveau. Dan heeft de school de mogelijkheid om de hulp in te roepen van één van de specialisten uit het ondersteuningsteam. In dit team zitten de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog en de teamleider. Externe deelnemers zijn: de schoolarts, de GGZ, de leerplichtambtenaar en een jeugdagent. Eén keer per zes weken vergadert dit team op school. De persoonlijke contacten maken korte lijnen in het proces van ondersteuning mogelijk.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG is een samenwerkingsverband van het maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg (de GGD), MEE en Bureau Jeugdzorg. Zij hebben geregeld contact met de leerplichtambtenaar, schoolarts en jeugdverpleegkundige en kunnen signalen aan de ondersteuningscoördinator doorgeven. Het CJG is ook een plek waar u terecht kunt voor informatie, advies of hulp bij opgroei- en opvoedvragen. Zij zijn bereikbaar op 050 367 49 91 of per mail tel.advisering@hvd.groningen.nl. Kijk voor meer informatie op www.cjgnoordgroningen.nl en http://kwaitwel.nl/ (website voor jongeren).

Inzet CSG Expertisecentrum

Alle vestigingen kunnen een beroep doen op het CSG Expertisecentrum, dat bestaat uit een team van deskundigen.

Contact:

Postbus 2092

9704 CB Groningen

050 571 85 44

Ondersteuningsprofiel

Meer informatie vindt u in het ondersteuningsprofiel CSG Winsum

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.