Contact thuis-school

Ouderavond en SOMtoday

We houden ouders op de hoogte via onze website, op het leerjaar gerichte e-mails en (nieuws)brieven. In aansluiting op de rapporten is er een ouderspreekuur, waarop er gelegenheid is met de mentor te spreken. Ouders kunnen in het leerlingvolgsysteem SOMtoday inloggen. Hierin staan onder andere de behaalde cijfers en de gemiste lessen van de leerling. Voor elk leerjaar organiseert de school (thema)ouderavonden. Deze gaan bijvoorbeeld over internationaliseringsweken, dyslexie of de keuze van een sector/profiel.

Mentoraat

Elke klas heeft een eigen mentor die de leerlingen wegwijs maakt in de school. Deze leraar begeleidt met de vakleraren elke leerling bij het aanleren van goede studiegewoontes. De mentor houdt de studieresultaten en het welbevinden van de leerling goed in de gaten en bespreekt dit met de ouders. Vanaf klas 3 werken de leerlingen tijdens het mentoruur ook aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob). De mentor is de contactpersoon tussen school en ouders en aanspreekpunt voor de ouders.

Leerlingvolgsysteem

Alle mentoren registreren de belangrijkste gegevens over leerlingen in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier wordt de ontwikkeling van de leerlingen tijdens de hele schoolloopbaan gevolgd.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.