Kennismakingsavond nieuwe eerste klas leerlingen cursus 2019-2020

 

Korte kennismakingsavond nieuwe leerlingen klas 1

cursus 2019-2020.

Op dinsdag 4 juni a.s., ’s avonds van 19.00 tot ± 20.00 uur is er gelegenheid voor een korte kennismaking met de school en met de medeleerlingen in leerjaar 1.

In de nieuwe klassensamenstelling gaan de leerlingen, onder leiding van een mentor naar een lokaal waar de nodige informatie wordt gegeven voor de start van het komende cursusjaar.

Voor leerlingen die van buiten Winsum komen is dit tevens de gelegenheid om zich alvast te oriënteren op de reisroute naar CSG Winsum.

Mocht u als ouders/verzorgers meekomen met uw zoon/dochter, dan bent u uiteraard ook van harte welkom in de school.

De heer Kloezen en de heer Bugel zijn deze avond ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Wij hopen dat deze kennismakingsavond een goede start zal worden voor een geslaagde schoolloopbaan.