Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Hieronder lees je hoe je ouders jou makkelijk kunnen aanmelden voor onze school en hoe de toelatingsprocedure eruit ziet.

Aanmelding voor onze school kan op verschillende manieren:

 • door het aanmeldingsformulier te printen en schriftelijk in te vullen, de print per post te versturen naar school,
 • door persoonlijk in te schrijven tijdens onze inschrijfmiddag op

  woensdag 11 maart van 1600-18.00 uur

  aan Meeden 35 te Winsum. Dan kan ook gekozen worden voor een van de talentklassen,

 • door aan te melden via de basisschool.

Downloads

Aanmeldingsformulier brugklas 1 cursus 2020-2021 Download
Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger cursus 2020-2021 Download

Aanmelding en toelating

15 maart
U kunt tot 15 maart een leerling aanmelden met het aanmeldingsformulier. U krijgt  van ons een ontvangstbevestiging. De basisscholen moeten voor deze datum de onderwijskundige rapporten ingevuld hebben.
Er vindt geen loting plaats voor aanmeldingen voor de brugklassen.

april
Wij doen onderzoek of de leerling kan worden toegelaten en geplaatst. We kijken vooral naar:

Daarnaast is ook van belang:

 • de motivatie van de leerling
 • de wens van de ouders en leerling

1 mei
Onze streefdatum voor het besluit van de toelatingscommissie.

In te vullen door basisscholen

OKR PO-VO provincie Groningen

Plaatsing op basis van plaatsingswijzer

Uw kind wordt geplaatst op basis van het advies van (de leerkracht van) de basissschool. Hierbij is de plaatsingswijzer een hulpmiddel om te komen tot een goed onderbouwd advies. De plaatsingswijzer gaat uit van de leerlingprestaties van de laatste drie jaar van de basisschool. Dat geeft, naast het advies van de leerkracht van groep 8, de beste indicatie of een leerling naar vmbo, havo of vwo kan. Bij de plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij

 • begrijpend lezen,
 • rekenen & wiskunde,
 • technisch lezen en
 • spelling.

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de school.

Downloads

Ouderversie toelatingsbeleid VO aanmelding Download
Aanmeldingsformulier brugklas 1 cursus 2020-2021 Download
Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger cursus 2020-2021 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.