Decanaat

Decaan

Bij keuzes over hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen vanaf klas 2 een beroep doen op de mentor en de decaan. In het derde leerjaar wordt de sector- of profielkeuze begeleid; ook hierbij kunnen leerlingen en ouders een beroep doen op de mentor en decaan. In het voorexamenjaar en het examenjaar komen beroepenvoorlichting, de bij het gekozen beroep behorende opleiding en de aard van de studie in de vervolgopleiding aan bod. De leerling houdt zijn keuzeproces schriftelijk bij. De decaan verschaft de mentoren actuele informatie voor de keuzebegeleiding.

Beroepsoriëntatie

Een onderdeel van de loopbaanoriëntatie is de mavocarrousel en “check the bizz” voor havo 3. Bij beide activiteiten maken de leerlingen kennis met beroepen, waarvoor ze misschien een opleiding gaan kiezen. Het is een beroepsoriëntatie en geen stage. Verspreid over het schooljaar maken ze op verschillende plaatsen kennis met de arbeidsmarkt. Ze oriënteren zich op alle mogelijke beroepen en opleidingen.

Meeloopdagen/lesbezoekdagen

In het derde en vierde leerjaar mavo krijgen de leerlingen de gelegenheid mee te draaien met een mbo-opleiding naar keuze. Zo krijgen zij een beeld van de lessen van de betreffende opleiding.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.