Sprintopleiding of VAVO

Leerlingen uitbesteden

Het is wettelijk toegestaan dat een reguliere dagschool leerlingen onder bepaalde voorwaarden uitbesteedt bij een andere school, bijvoorbeeld een ROC. Zo vragen jaarlijks enkele leerlingen en/of hun ouders toestemming voor uitbesteding bij het volwassenenonderwijs (vavo-traject) om daar een sprintopleiding te volgen.

Toestemming

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hiervoor toestemming gegeven:

als een leerling niet meer op onze school terecht kan, bijvoorbeeld omdat hij/zij de maximale verblijfsduur heeft overschreden en van school moet,
bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een leerling als gevolg van ziekte of familieomstandigheden op een leeftijd is gekomen dat het niet verantwoord is om de leerling in een reguliere klas te plaatsen.

Normale schoolloopbaan

Als de schoolloopbaan van een leerling normaal verloopt, is deze zogenaamde vavo-regeling of sprintopleiding niet aan de orde; ook niet na het behalen van het vmbo-tl of mavo-diploma.

Besluit

De vestigingsleiding bepaalt wat uitzonderlijke gevallen zijn.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.